Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az egyéni és életkori sajátosságok miatt a haladás üteme a tanár szakszerű irányítása szerint alakul. Az oktatási program az éneklésre, az ösztönzésre és a gyermek alkotófantáziájára alapozva kerül kialakításra.

 

 

Ismeretek:

-          hangszer vázlatos ismerete,

-          tájékozódás a billentyűzeten,

-          elemi ritmusképletek ismerete,

-          azonosság, különbség, felismerése a feldogozott zenei anyagban,

-          elemi szintű kottaolvasás előkészítése.

 

Hangszerkezelés, technika:

-          készségfejlesztő játékok,

-          a non legato, legato játék alapjai,

-          kézfüggetlenítés előkészítése,

-          különböző kifejezésmódok, hangulatok hangszeres megvalósítása játékos formában,

-          kortárs zene játékelemeinek előkészítése,

-          egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon.

 

Minimálisan elérendő követelmények:

-          helyes ülésmód, mondókák, gyermekdalok, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban,

-          elemi hangszerkezelési ügyesség kialakítása.

 

 

 

Kapitányné Vadas Zsuzsanna Gabriella

zongoratanár